Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. se dotknul mnoha lidí

Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. se dotknul mnoha lidí

Ne každý je z neustálých změn a nových zákonů nadšený. Je třeba však ctít legislativu a přizpůsobovat se změnám, které přichází. Jedna ze změn se týká také odpadu, respektive povinnosti podávat roční hlášení. Pokud jste podnikatelé nebo máte firmu, zajisté vedete průběžnou evidenci odpadu. Zajisté také znáte limity, od kterých se vás týká povinnost zpracovávat roční hlášení. V roce 2021 přišel zákon o odpadech 541/2020 Sb., který přinesl některé změny, které byste měli znát.

Co nový zákon o odpadech změnil?

Dosavadní limity u produkce odpadů do roku 2021 byly takové, že pokud jste překročili produkci 100 tun běžného odpadu nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu, týkala se vás povinnost zpracovat roční hlášení a odeslat ho na ISPOP. Nově se limit u nebezpečného odpadu zvýšil a ne zrovna málo. Nově je limit 600 kilogramů nebezpečného odpadu, u běžného odpadu zůstal limit beze změny. Menší producenti nebezpečného odpadu již možná slaví, ale stále by neměli zapomínat, že průběžná evidence odpadu se jich sále týká a to už jenom proto, aby mohli dokázat, že limity nepřekračují.

Výraznou změnou je dále změna termínu. Doposud byl termín pro podání ročního hlášení 15.2. Od roku 2021 je to do 28.2. Znamená to tedy, že roční hlášení za odpady 2021 můžete podat od 1.1. až do konce února.

Nejste si ve zpracování ročního hlášení jistí?

Ne každý je takový, že mu jde plnění byrokratických povinností od ruky, pro mnohé je to doslova utrpení. Pokud se i vy každoročně trápíte s ročním hlášením, měli byste vědět, že ho můžete svěřit specializované firmě na Ecoservis.eu. Roční hlášení bude řádně zpracované a včas odeslané na ISPOP. Celá tato služba stojí jen pakatel a ušetří vám tak každý rok mnoho práce a starostí. Obraťte se na odborníky stejně tak, jako udělalo mnoho živnostníků, firem a obcí v této zemi.